Alevilik Bektaşilik Nedir?

Alevilik Bektaşilik Nedir?

Sözlük anlamına göre Alevi, Hz. Ali’ye bağlı ve ondan yana olan kimse demektir. Alevilik ise genel olarak Hz. Ali’yi sevmek ve onun soyunun yani Ehli Beyt’in yolundan gitmek olarak tanımlanabilir. Ancak bugün için dünyanın değişik…

1950’den bugüne Alevi Ocaklarının Tarihi

1950’den bugüne Alevi Ocaklarının Tarihi

Alevi erkanında kendilerine kutsiyet atfedilmiş bu ailelerin evlerine ‘ocak’, ocaklara mensup aile bireylerine de ‘ocakzade’ ya da ‘ocaklı’ adı verilir. Her Alevi bir ocağa bağlıdır. Örnek vermek gerekirse; Orta Toroslar’ın Alevileri Abdal Musa Ocağı’na, Tunceli…

Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıklar kimlerdir?

Bektaşi Edebiyatında Ermeni Aşıklar kimlerdir?

Bir Hıristiyan halk olarak, özellikle Gregoryan Ermeniler, birçok açıdan kendilerine yakın buldukları Alevilik’le Bektaşiliği rahatlıkla benimsemişler ve onların şiirsel sözcülüğüne kendilerini uyarlamışlardır. Cumhuriyet’in başlangıç yıllarında Şark İlleri Asayiş Müşaviri ve Türk Ocakları Koordinatörü olarak görevlendirildikten…

Hz. Ali’den Özlü Sözleri

Hz. Ali’den Özlü Sözleri

* Acelenin meyvesi yanlışlıktır. * Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. * Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. * Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister. * Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. * Alçak gönüllülük,…

Alevilik Nasıl Doğdu ?

Alevilik Nasıl Doğdu ?

Aleviliğin kökeni genel olarak Hz. Muhammed’in vefatı sonrasında yaşanan gelişmelere dayanmaktadır. Ancak Anadolu Aleviliği ele alınırken islamöncesi ve sonrası birçok farklı dinsel ve kültürel unsuru da gözden kaçırmamak gerekmektedir.Önce Aleviliğin doğuşuna yolaçan gelişmeleri görelim: Hz.…

On İki İmamlar

On İki İmamlar

On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı vardır ve Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki İmamlara bağlılıklarını dile getirip onları anarlar. Kısaca belirtmek gerekirse; on iki İmamlar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındadır.…

Alevilikte Kadının Yeri

Alevilikte Kadının Yeri

Kadın, 2000 yıldan buyana Alevi Bektaşi düşüncesinde kutsallaştırılmıştır.  Eski Türk inançlarından olan ”Ata Erkil” düşüncesi Alevi Bektaşilikde ”Ana Erkil” olarak yerini almakla kadının yüceliği vurgulanmış ve kadının yeri cemlerede ayrıcalık kazanmıştır.  Elbette, Türk dünyasında bu…

Alevilik İlke Ve Öğretisi

Alevilik İlke Ve Öğretisi

Alevilikde temel öğreti asırlardan beri gelen doğaya olan inanç ve doğanın gücüne saygıyla eğilip, “Araştırılması gereken en büyük ilim insandır” düşüncesinde birleşir. İnsan doğduğunda hiç bir din, dil, ırk, inança ait olarak doğmaz. Ancak, ana…

Atatürk Ve Alevilik

Atatürk Ve Alevilik

“Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır.” Mustafa Kemal Atatürk Atatürk’ün Sansürde kalan görüşleri – Can Dündar Atatürk’e ilişkin olarak 2 önemli…

Aleviler Oruç tutarmı, Alevilikte Oruç

Aleviler Oruç tutarmı, Alevilikte Oruç

Aleviler bir ibadet biçimi olarak oruç tutarlar. Ama bu soru ile sorulmak istenen Ramazan orucu ise; Aleviler, Ramazan orucu tutmazlar. Ramazan Orucu’nun Kur’an Kaynaklı farz bir ibadet olduğunu kabul etmezler. Ramazan Orucu’nun da 5 vakit…

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Alevilik, bütün dinlerin harman edildiği ve son din olarakda İslamiyetin içinden çıkıp yükselen bir insanlık yoludur. Aleviliği İslamiyetin içinde veya dışında aramaya gerek yok. Alevilik dinler dünyasını aşmış, dinler üstü felsefe ve ilimle yoğrulmuş bütün…

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Aleviliğin İlkesi Nedir ?

Alevilik, bütün dinlerin harman edildiği ve son din olarakda İslamiyetin içinden çıkıp yükselen bir insanlık yoludur. Aleviliği İslamiyetin içinde veya dışında aramaya gerek yok. Alevilik dinler dünyasını aşmış, dinler üstü felsefe ve ilimle yoğrulmuş bütün…

100 Soruda Alevilik

100 Soruda Alevilik

Alevi ve alevilik hakkında merak ettikleriniz 100 soru ve 100 cevapta bu makalede sizlerle paylaştık, umarım bilgi edinme açısından faydalı olmuştur. SORU 1: Alevilik Nedir? CEVAP: Tek tanrılı ve çok tanrılı dinlerde dinin peygamberi vefat…

Alevilik Nedir ?

Alevilik Nedir ?

Ahmet Yesevi’nin torunları olarak bunca yıl Alevilik üzerinden rant sağlanmasına ve değişik yöntemlerle bu felsefenin yanlış yönlendirilmesine bir ölçüde dur demek istiyoruz. Tarihi yanlışları düzelterek, Alevi ve Bektaşi düşüncesinin gerçeklerini ortaya koymaya çalışacağız. Yaygın kanı,…