Hz. Ali’den Özlü Sözleri

Hz. Ali’den Özlü Sözleri

* Acelenin meyvesi yanlışlıktır. * Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır. * Açık kalpli, mert düşman, içinden pazarlıklı dosttan iyidir. * Akıllı olan kemal, cahil olan mal ister. * Akraba düşmanlığı, akrep sokmasından beterdir. * Alçak gönüllülük,…

Hz. Ali Ölümü

Hz. Ali Ölümü

Nehrevan Savaşı’nda rakiplerini ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaştan sonra, Hariciler’den üç kişi Mekke’de Müslümanların siyasi durumları hakkında bazı müzakereler yaptıktan sonra Hz. Ali’yi öldürmeyi kararlaştırdılar. Bu üç kişiden Abdurrahman bin Mulcem, Hz. Ali’yi öldürmeyi…

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Hz. Ali Halifelik Dönemi

Müslümanların bir kısmı Hz. Ali’nin, kendinden önceki halifeleri kabul ettiğine inanırlar. Bununla beraber kendi halifeliğine kadar hiçbir savaşa katılmayışı diğerlerini halife olarak kabul etmediğine yorulur. Üçüncü Halife Osman asiler tarafından öldürülünce halk Hz. Ali’ye biat…

Hz. Ali Kişisel Özellikleri

Hz. Ali Kişisel Özellikleri

Hz. Muhammed, Medine’ye Hicret’i emrettiğinde, Hz. Ali’yi Mekke’lilerin emanetlerini dağıtması ve yatağına yatarak müşrikleri atlatması için Mekke’de bıraktı. Hz. Ali görevini tamamlayıp Hz. Muhammed’den kısa bir süre sonra Medine’ye ulaştı. Medine’de Hz. Muhammed, Allah’ın onu…

Hz. Ali Evlilikleri ve Çocukları

Hz. Ali Evlilikleri ve Çocukları

Hz. Ali eşlerinden ve cariyelerinden olma 14 erkek çocuk, 18 kız çocuk sahibiydi. Fakat nesli, Hasan, Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hanefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından türemiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 60. Yılında Kerbela Savaşı’nda hayatını kaybetmiştir.[14]…

Hz. Ali Gençlik Yılları ve Müslüman Oluşu

Hz. Ali Gençlik Yılları ve Müslüman Oluşu

Şii ve Alevi inançlarına göre Hz. Ali, Müslümanlar arasında ilk iman getiren, ‘Kâbe’de dünyaya gelen tek insan’dır. Sünni inancına göre ise, Hz. Muhammed’in eşi Hatice’den sonra iman etmiş olup, ikinci müslümandır. Hicret – Medine dönemi…

Hz. Ali Doğumu ve isim verilmesi

Hz. Ali Doğumu ve isim verilmesi

Mekke’de, 30. Fil Yılı’nın 13. ya da Recep ayının 13. günü, bir başka görüşe göre de Zilhicce ayının yedinci günü, Kabe’nin içinde dünyaya geldi (M.S. 599). Annesi Fatıma Hz. Ali’yi doğurmak üzere iken Kâbe duvarına…